Slovníček pojmů

Co je síťová bezpečnost?

Co je síťová bezpečnost?

Síťová bezpečnost se zabývá ochranou informací, dat a síťové infrastruktury před neoprávněným přístupem, zneužitím, poškozením nebo ztrátou. Je to oblast IT, která se zaměřuje na prevenci, detekci a reakci na hrozby a bezpečnostní incidenty v síťovém prostředí. Je důležité si uvědomit, že se nejedná o stav či jednorázový úkon, ale o neustálý proces, během kterého se snažíme dosáhnout uspokojivého zabezpečení sítě. Jak se chránit před kyberútoky? Cílem síťové bezpečnosti…

Co jsou SSL certifikáty?

Co jsou SSL certifikáty?

SSL certifikáty (Secure Sockets Layer) jsou digitální certifikáty, které slouží k zajištění šifrovaného spojení mezi webovým prohlížečem uživatele a webovým serverem. Hlavní funkcí SSL certifikátů je ověřování totožnosti „komunikujících stran“. Jednou z hlavních funkcí SSL certifikátů je také šifrování přenášených dat. Po navázání spojení mezi prohlížečem a webovým serverem se používá šifrovací klíč, který je odvozen z veřejného a soukromého klíče obsažených v SSL…

Co je škálovatelnost?

Co je škálovatelnost?

Škálovatelnost je schopnost systému, serveru nebo aplikace přizpůsobit se aktuálním požadavkům a zdrojům bez výrazného ovlivnění výkonu a dostupnosti. Jedná se o důležitý koncept v oblasti IT a žádoucí vlastnost IT řešení, která umožňuje organizacím flexibilně reagovat na změny v požadavcích a provozním prostředí. Vertikální vs. horizontální škálovatelnost Existují dva hlavní typy škálovatelnosti – horizontální a vertikální. Při horizontální škálovatelnosti se systém rozšiřuje přidáním dalších instancí nebo serverů…

Co je disaster recovery?

Co je disaster recovery?

Disaster recovery (neboli česky „obnova po havárii“) označuje strategie a soubor postupů, které organizace používá k obnovení IT infrastruktury, dat a služeb poté, co dojde k události, která má za následek například ztrátu dat. Může se jednat o fatální poškození hardwaru nebo softwaru, kyberútok či živelnou katastrofu. Cílem disaster recovery strategie je minimalizovat dopady přerušení provozu a obnovit firemní procesy co nejdříve. Disaster recovery…

Co je redundance dat?

Co je redundance dat?

Redundance dat označuje vícenásobné ukládání dat. Používá se jako ochrana před ztrátou dat v případě poruchy nebo výpadku hardwaru, softwaru nebo jiných nežádoucích událostí. Data jsou duplikována nebo replikována na více místech, nezávislých úložištích, takže v případě výpadku nebo ztráty dat na jednom místě je možné je obnovit z jiného místa. Redundance dat zajistí nepřetržitý provoz serveru V případě výpadku systému…

Co je DDoS ochrana?

Co je DDoS ochrana?

DDoS ochrana je soubor opatření a technologií navržených k ochraně webových aplikací, serverů a sítí před DDoS útoky. DDoS útok je typem kyberútoků, při kterém je na cílový systém neustále generován obrovský objem provozu tak, aby byl systém zahlcen a stal se nedostupným pro běžné uživatele. Ať už je motivace k DDoS útoku jakákoliv (konkurenční boj, prestiž hackera či jiná pohnutka), DDoS ochrana je…

Co je load balancing?

Co je load balancing?

Load balancing, česky vyvažování zátěže, je technika distribuce zatížení mezi vícero serverů nebo zařízení, aby se dosáhlo vyšší dostupnosti, výkonu a spolehlivosti webových aplikací, služeb nebo sítí. Princip „load balancing“ spočívá v rovnoměrném rozdělování příchozího provozu mezi jednotlivé servery nebo zařízeními, aby se minimalizovalo přetížení a zajistila optimální odezva. Při load balancing se zohledňuje aktuální vytíženost serverů, odezva i stav služeb…

Co je VPS (Virtual Private Server)?

Co je VPS (Virtual Private Server)?

Co je VPS? Zkratka pro Virtual Private Server, čili virtuální privátní server. Jedná se o hostingové prostředí, které poskytuje uživatelům virtuální a izolovaný serverový prostor na sdíleném fyzickém serveru. Na první pohled působí jako webhosting. Od toho se ale liší výkonem. Zatímco u hostingu není definovaný výkon, VPS má výkon dedikovaný. Co je VPS? Zlatá střední cesta mezi hostingem a fyzickými servery Virtuální…

Co je to hosting?

Co je to hosting?

Hosting umožňuje jednotlivcům i firmám umístit své webové stránky, aplikace nebo jiný obsah online. Jedná se o službu, díky které máte možnost si pronajmout své místo na internetu. Co je to hosting? Řekneme si to jednoduše Kdybychom se na hosting měli podívat zcela laicky, dívali bychom se na hosting opravdu jako na pronájem určitého virtuálního prostoru na cizím serveru. Když podnikáte a chcete pěkný obchod s výlohou,…

Co je DDoS útok?

Co je DDoS útok?

DDoS útok je typem kybernetického útoku, jehož cílem je zahlcovat cílový systém takovým množstvím provozu, že se stává nedostupným pro běžné uživatele. Rozlišujeme vědomý a nevědomý DDoS útok. DDoS útok – vědomý vs. nevědomý Při DDoS útoku útočníci využívají velké množství infikovaných počítačů, známých jako botnet, k posílání obrovského množství požadavků na cílový server nebo síť. V takové chvíli hovoříme…