Slovníček pojmů

Co je disaster recovery?

Disaster recovery (neboli česky „obnova po havárii“) označuje strategie a soubor postupů, které organizace používá k obnovení IT infrastruktury, dat a služeb poté, co dojde k události, která má za následek například ztrátu dat. Může se jednat o fatální poškození hardwaru nebo softwaru, kyberútok či živelnou katastrofu. Cílem disaster recovery strategie je minimalizovat dopady přerušení provozu a obnovit firemní procesy co nejdříve. Disaster recovery zahrnuje celou řadu prvků, které zajišťují obnovu dat a obnovu IT infrastruktury.

Disaster recovery strategie – kde začít?

V první řadě je potřeba identifikovat potenciální rizika a vytvořit plán reakce na tyto události. Plán by měl obsahovat postupy pro zálohování dat, obnovu infrastruktury, přesun na alternativní zdroje a komunikaci s interními i externími zainteresovanými stranami.

Nepodceňujte zálohování dat

Nedílnou součástí disaster recovery strategie je pravidelné zálohování dat a vytvoření mechanismů pro jejich obnovu. K zálohování je potřeba bezpečné úložiště dat mimo hlavní provozní prostředí. Dále je do plánu disaster recovery nutné zahrnout obnovu fyzické a virtuální infrastruktury – to může zahrnovat přechod na redundantní servery nebo datacentra, přesun na cloudové prostředí apod.

S vypracováním strategie ještě není hotovo. Plán obnovy je potřeba pravidelně testovat a revidovat, aby byla zajištěna jeho účinnost a aktuálnost. Testování by mělo zahrnovat simulování různých scénářů havárií.

Disaster recovery je klíčovým prvkem pro kontinuitu podnikání a minimalizaci vlivu havárií na organizaci. Zajišťuje obnovu důležitých dat a systémů, minimalizuje výpadky služeb a umožňuje organizaci rychle se vrátit k běžnému provozu. Chcete vědět, jak chráníme data našich klientů v ZCOMu a jak můžeme přispět k vytvoření efektivní Disaster recovery strategie ve vaší firmě? Kontaktujte naše specialisty.