Slovníček pojmů

Co je vyhrazený výkon a co je jeho agregace?

Co je vyhrazený výkon a co je jeho agregace?

Když v oblasti serverového hostingování přijde řeč na vyhrazený výkon, popisujeme situaci, kdy jsou zdroje serveru přidělovány a poskytovány pouze jedinému klientovi. To znamená, že určitý výpočetní výkon, paměť, úložiště a šířka pásma jsou vyhrazeny a plně přístupné pouze danému klientovi nebo aplikaci. Klient může tyto zdroje využívat a nemusí se o ně s nikým dělit. Jaké organizace potřebují vyhrazený výkon? Vyhrazený výkon přijde…

Co je odezva webu?

Co je odezva webu?

Odezva webu označuje rychlost, s jakou webová stránka reaguje na požadavky uživatele, respektive doba, kterou server potřebuje k vygenerování odpovědi na požadavek a k přenosu této odpovědi zpět k uživateli. Jedná se o faktor, který je velmi důležitý pro uživatelský zážitek ze serveru i pro SEO. Přečtěte si více. Odezva webu: Co ji ovlivňuje? Odezvu webu ovlivňuje výkon serveru, na kterém je web hostován, optimalizace kódu a struktury…

Jak DKIM ochrání vaše e-maily?

Jak DKIM ochrání vaše e-maily?

DKIM (DomainKeys Identified Mail) označuje technologii, která slouží k ověření pravosti a integrity odesílaných e-mailů. Pomáhá předcházet podvržení e-mailových zpráv a posiluje důvěru v doručené zprávy. DKIM technologie jako prevence phishingu Jak to funguje v praxi? DKIM využívá k identifikaci elektronický podpis. Při použití DKIM je do záhlaví emailu vložen speciální klíč, který je generován serverem odesílatele. Tento klíč je jedinečný…

Managed server: Jaké služby obstará poskytovatel?

Managed server: Jaké služby obstará poskytovatel?

Managed server nabízí uživatelům řadu výhod – tou nejvýznamnější je pravděpodobně to, že poskytovatel služby na sebe bere zodpovědnost za kompletní správu serveru – od návrhu vhodného řešení až po technickou podporu. Hlavním cílem poskytovatele je zajistit, že jsou servery spolehlivé, bezpečné a vždy dostupné. V ZCOMu garantujeme i základní SLA s dostupností 99,9 % – a to je teprve začátek. Managed server od…

Co je IPS firewall?

Co je IPS firewall?

IPS firewall je kombinací dvou bezpečnostních technologií – firewallu a systému pro prevenci vniknutí (IPS). Jedná se o pokročilý bezpečnostní mechanismus navržený k ochraně počítačových sítí před různými druhy kyberútoků a hrozeb. Abychom si pojem IPS firewall vysvětlili, podíváme se nejdřív na oba zvlášť. IPS firewall = IPS + firewall IPS je zkratkou pro „Intrusion Prevention System“ a označuje mechanismus, který monitoruje a analyzuje…

Co jsou dedikované managed servery?

Co jsou dedikované managed servery?

Dedikované managed servery jsou výkonné fyzické servery, které jsou vždy pronajaty jednomu uživateli a jsou plně spravovány poskytovatelem služeb. Oproti sdílenému hostingu nebo virtuálním serverům, kde se zdroje sdílejí mezi vícero uživateli, nabízí dedikované servery výhradní přístup ke všem zdrojům a výkonu serveru. Co zahrnuje správa managed serverů? Poskytovatel dedikovaných managed serverů se stará o veškerou správu a údržbu. To zahrnuje…

Co jsou virtuální dedikované servery?

Co jsou virtuální dedikované servery?

Virtuální dedikované servery označují virtuální prostředí, které simuluje vlastní fyzický dedikovaný server. Na rozdíl od sdíleného hostingu, kde více uživatelů sdílí jednu fyzickou serverovou infrastrukturu, virtuální dedikovaný server umožňuje jednomu uživateli mít izolovaný a nezávislý prostor na sdíleném fyzickém serveru. To znamená, že s dedikovaným serverem máte v datacentru server, který slouží pouze vám, resp. vaší organizaci. Virtuální dedikované servery:…

Co je hybridní cloud?

Co je hybridní cloud?

Hybridní cloud kombinuje veřejný a privátní cloud do jednoho integrovaného prostředí. V hybridním cloudu organizace využívá jak vlastní interní zdroje, tak i externí cloud poskytovaný třetí stranou. Tím vytváří flexibilní a škálovatelné prostředí, které kombinuje výhody obou typů cloudů. Komu přijde vhod hybridní cloud a proč? Rozdíly mezi privátním a veřejným cloudem jsou nasnadě. Zatímco infrastrukturu privátního cloudu spravuje samotná…

Co je malware?

Co je malware?

Co je malware? Malware je zkratka pro „malicious software“, tedy škodlivý software. Jeho účelem je získat neoprávněný přístup k systémům, ukrást citlivé informace, způsobit poškození dat, vydírat oběti (ransomware) nebo jinak zneužít získaná data. Jaké jsou typy malware? Malware může mít různé účinky a projevy. Například viry se mohou šířit prostřednictvím infikovaných souborů a poškozovat nebo mazat data. Trojské…

Co je kyberbezpečnost?

Co je kyberbezpečnost?

Kyberbezpečnost je disciplína, která se zabývá ochranou informací, sítí, systémů a uživatelů před hrozbami a útoky v digitálním prostoru. Jde o soubor opatření, technologií, postupů a politik, které mají za cíl minimalizovat riziko kybernetických hrozeb a zajišťovat bezpečnost digitálního prostředí. Úkolem takových opatření je identifikovat hrozby, působit preventivně a pomoct včas a adekvátně reagovat na kyberútoky. Kyberbezpečnost = klíčové téma moderní digitální doby Kyberbezpečnost hraje…