Slovníček pojmů

Co je škálovatelnost?

Škálovatelnost je schopnost systému, serveru nebo aplikace přizpůsobit se aktuálním požadavkům a zdrojům bez výrazného ovlivnění výkonu a dostupnosti. Jedná se o důležitý koncept v oblasti IT a žádoucí vlastnost IT řešení, která umožňuje organizacím flexibilně reagovat na změny v požadavcích a provozním prostředí.

Vertikální vs. horizontální škálovatelnost

Existují dva hlavní typy škálovatelnosti – horizontální a vertikální. Při horizontální škálovatelnosti se systém rozšiřuje přidáním dalších instancí nebo serverů do existující infrastruktury. Nejčastěji se tak děje kvůli tomu, aby byla zátěž rovnoměrně rozložena mezi více zařízení a bylo tak docíleno zvýšení kapacity systému. Proti tomu vertikální škálovatelnost se zaměřuje na zvýšení výkonu a kapacity jednoho zařízení nebo serveru.

Proč je škálovatelnost IT řešení důležitá?

Proč je škálovatelnost tak významná a proč ji klienti u IT řešení (zcela logicky) hledají? Organizace se škálovatelným IT řešením mohou efektivně reagovat na změny v provozních potřebách, v růstu počtu uživatelů a dalších změnách. Škálovatelné servery mohou snadno zvládat narůstající zatížení a udržovat vysokou dostupnost a výkon. Důležité je si ale uvědomit, že škálovatelnost nemusí působit jen směrem „nahoru“, ale také směrem „dolů“. V takovém případě pomůže škálovatelné řešení snížit náklady na infrastrukturu.

U serverů vynikají vysokou škálovatelností virtuální servery. V ZCOMu nabízíme dedikované cloud servery, které se svojí stabilitou vyrovnají serverům fyzickým, ale díky škálovatelnosti nabízí vyšší míru flexibility, než by byla možná u fyzických serverů.