Slovníček pojmů

Co je load balancing?

Load balancing, česky vyvažování zátěže, je technika distribuce zatížení mezi vícero serverů nebo zařízení, aby se dosáhlo vyšší dostupnosti, výkonu a spolehlivosti webových aplikací, služeb nebo sítí. Princip „load balancing“ spočívá v rovnoměrném rozdělování příchozího provozu mezi jednotlivé servery nebo zařízeními, aby se minimalizovalo přetížení a zajistila optimální odezva.

Při load balancing se zohledňuje aktuální vytíženost serverů, odezva i stav služeb

Load balancer přijímá příchozí požadavky, analyzuje je a následně je přesměrovává na jednotlivé servery. Rozděluje provoz a tím optimalizuje výkon celého řešení. Při rozhodování, kam směrovat požadavek, load balancer může zohlednit různé faktory, jako je aktuální vytíženost serverů, odezva a stav služeb. To umožňuje efektivní využití dostupných zdrojů a minimalizaci výpadků – nedochází k tomu, že by některé uzly byly přetížené a některé zase zůstaly nečinné. Load balancing také umožňuje snazší škálování, protože lze jednoduše přidávat další servery do skupiny.