nonstop support
+420 210 326 911

Blog

Slovníček pojmů

Co je Amazon EC2 Cloud?

Amazon EC2 Cloud je cloudová služba poskytovaná společností Amazon Web Services, která umožňuje uživatelům pronajmout si virtuální servery v cloudu. Jedná se o flexibilní a škálovatelné řešení, které umožňuje rychlé nasazení a správu virtuálních serverů na infrastruktuře Amazonu. Jaké jsou výhody Amazon EC2 Cloud? Amazon EC2 Cloud nabízí různé kombinace výkonu procesoru, paměti, úložiště a […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je vyhrazený výkon a co je jeho agregace?

Když v oblasti serverového hostingování přijde řeč na vyhrazený výkon, popisujeme situaci, kdy jsou zdroje serveru přidělovány a poskytovány pouze jedinému klientovi. To znamená, že určitý výpočetní výkon, paměť, úložiště a šířka pásma jsou vyhrazeny a plně přístupné pouze danému klientovi nebo aplikaci. Klient může tyto zdroje využívat a nemusí se o ně s nikým […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je odezva webu?

Odezva webu označuje rychlost, s jakou webová stránka reaguje na požadavky uživatele, respektive doba, kterou server potřebuje k vygenerování odpovědi na požadavek a k přenosu této odpovědi zpět k uživateli. Jedná se o faktor, který je velmi důležitý pro uživatelský zážitek ze serveru i pro SEO. Přečtěte si více. Odezva webu: Co ji ovlivňuje? Odezvu […]
Více informací
Slovníček pojmů

Jak DKIM ochrání vaše e-maily?

DKIM (DomainKeys Identified Mail) označuje technologii, která slouží k ověření pravosti a integrity odesílaných e-mailů. Pomáhá předcházet podvržení e-mailových zpráv a posiluje důvěru v doručené zprávy. DKIM technologie jako prevence phishingu Jak to funguje v praxi? DKIM využívá k identifikaci elektronický podpis. Při použití DKIM je do záhlaví emailu vložen speciální klíč, který je generován […]
Více informací
Slovníček pojmů

Managed server: Jaké služby obstará poskytovatel?

Managed server nabízí uživatelům řadu výhod – tou nejvýznamnější je pravděpodobně to, že poskytovatel služby na sebe bere zodpovědnost za kompletní správu serveru – od návrhu vhodného řešení až po technickou podporu. Hlavním cílem poskytovatele je zajistit, že jsou servery spolehlivé, bezpečné a vždy dostupné. V ZCOMu garantujeme i základní SLA s dostupností 99,9 % […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je IPS firewall?

IPS firewall je kombinací dvou bezpečnostních technologií - firewallu a systému pro prevenci vniknutí (IPS). Jedná se o pokročilý bezpečnostní mechanismus navržený k ochraně počítačových sítí před různými druhy kyberútoků a hrozeb. Abychom si pojem IPS firewall vysvětlili, podíváme se nejdřív na oba zvlášť. IPS firewall = IPS + firewall IPS je zkratkou pro „Intrusion […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co jsou dedikované managed servery?

Dedikované managed servery jsou výkonné fyzické servery, které jsou vždy pronajaty jednomu uživateli a jsou plně spravovány poskytovatelem služeb. Oproti sdílenému hostingu nebo virtuálním serverům, kde se zdroje sdílejí mezi vícero uživateli, nabízí dedikované servery výhradní přístup ke všem zdrojům a výkonu serveru. Co zahrnuje správa managed serverů? Poskytovatel dedikovaných managed serverů se stará o […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co jsou virtuální dedikované servery?

Virtuální dedikované servery označují virtuální prostředí, které simuluje vlastní fyzický dedikovaný server. Na rozdíl od sdíleného hostingu, kde více uživatelů sdílí jednu fyzickou serverovou infrastrukturu, virtuální dedikovaný server umožňuje jednomu uživateli mít izolovaný a nezávislý prostor na sdíleném fyzickém serveru. To znamená, že s dedikovaným serverem máte v datacentru server, který slouží pouze vám, resp. […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je hybridní cloud?

Hybridní cloud kombinuje veřejný a privátní cloud do jednoho integrovaného prostředí. V hybridním cloudu organizace využívá jak vlastní interní zdroje, tak i externí cloud poskytovaný třetí stranou. Tím vytváří flexibilní a škálovatelné prostředí, které kombinuje výhody obou typů cloudů. Komu přijde vhod hybridní cloud a proč? Rozdíly mezi privátním a veřejným cloudem jsou nasnadě. Zatímco […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je malware?

Co je malware? Malware je zkratka pro "malicious software", tedy škodlivý software. Jeho účelem je získat neoprávněný přístup k systémům, ukrást citlivé informace, způsobit poškození dat, vydírat oběti (ransomware) nebo jinak zneužít získaná data. Jaké jsou typy malware? Malware může mít různé účinky a projevy. Například viry se mohou šířit prostřednictvím infikovaných souborů a poškozovat […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je kyberbezpečnost?

Kyberbezpečnost je disciplína, která se zabývá ochranou informací, sítí, systémů a uživatelů před hrozbami a útoky v digitálním prostoru. Jde o soubor opatření, technologií, postupů a politik, které mají za cíl minimalizovat riziko kybernetických hrozeb a zajišťovat bezpečnost digitálního prostředí. Úkolem takových opatření je identifikovat hrozby, působit preventivně a pomoct včas a adekvátně reagovat na […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je síťová bezpečnost?

Síťová bezpečnost se zabývá ochranou informací, dat a síťové infrastruktury před neoprávněným přístupem, zneužitím, poškozením nebo ztrátou. Je to oblast IT, která se zaměřuje na prevenci, detekci a reakci na hrozby a bezpečnostní incidenty v síťovém prostředí. Je důležité si uvědomit, že se nejedná o stav či jednorázový úkon, ale o neustálý proces, během kterého […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co jsou SSL certifikáty?

SSL certifikáty (Secure Sockets Layer) jsou digitální certifikáty, které slouží k zajištění šifrovaného spojení mezi webovým prohlížečem uživatele a webovým serverem. Hlavní funkcí SSL certifikátů je ověřování totožnosti „komunikujících stran“. Jednou z hlavních funkcí SSL certifikátů je také šifrování přenášených dat. Po navázání spojení mezi prohlížečem a webovým serverem se používá šifrovací klíč, který je […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je škálovatelnost?

Škálovatelnost je schopnost systému, serveru nebo aplikace přizpůsobit se aktuálním požadavkům a zdrojům bez výrazného ovlivnění výkonu a dostupnosti. Jedná se o důležitý koncept v oblasti IT a žádoucí vlastnost IT řešení, která umožňuje organizacím flexibilně reagovat na změny v požadavcích a provozním prostředí. Vertikální vs. horizontální škálovatelnost Existují dva hlavní typy škálovatelnosti – horizontální […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je disaster recovery?

Disaster recovery (neboli česky „obnova po havárii“) označuje strategie a soubor postupů, které organizace používá k obnovení IT infrastruktury, dat a služeb poté, co dojde k události, která má za následek například ztrátu dat. Může se jednat o fatální poškození hardwaru nebo softwaru, kyberútok či živelnou katastrofu. Cílem disaster recovery strategie je minimalizovat dopady přerušení […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je redundance dat?

Redundance dat označuje vícenásobné ukládání dat. Používá se jako ochrana před ztrátou dat v případě poruchy nebo výpadku hardwaru, softwaru nebo jiných nežádoucích událostí. Data jsou duplikována nebo replikována na více místech, nezávislých úložištích, takže v případě výpadku nebo ztráty dat na jednom místě je možné je obnovit z jiného místa. Redundance dat zajistí nepřetržitý […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je DDoS ochrana?

DDoS ochrana je soubor opatření a technologií navržených k ochraně webových aplikací, serverů a sítí před DDoS útoky. DDoS útok je typem kyberútoků, při kterém je na cílový systém neustále generován obrovský objem provozu tak, aby byl systém zahlcen a stal se nedostupným pro běžné uživatele. Ať už je motivace k DDoS útoku jakákoliv (konkurenční […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je load balancing?

Load balancing, česky vyvažování zátěže, je technika distribuce zatížení mezi vícero serverů nebo zařízení, aby se dosáhlo vyšší dostupnosti, výkonu a spolehlivosti webových aplikací, služeb nebo sítí. Princip „load balancing“ spočívá v rovnoměrném rozdělování příchozího provozu mezi jednotlivé servery nebo zařízeními, aby se minimalizovalo přetížení a zajistila optimální odezva. Při load balancing se zohledňuje aktuální […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je VPS (Virtual Private Server)?

Co je VPS? Zkratka pro Virtual Private Server, čili virtuální privátní server. Jedná se o hostingové prostředí, které poskytuje uživatelům virtuální a izolovaný serverový prostor na sdíleném fyzickém serveru. Na první pohled působí jako webhosting. Od toho se ale liší výkonem. Zatímco u hostingu není definovaný výkon, VPS má výkon dedikovaný. Co je VPS? Zlatá […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je to hosting?

Hosting umožňuje jednotlivcům i firmám umístit své webové stránky, aplikace nebo jiný obsah online. Jedná se o službu, díky které máte možnost si pronajmout své místo na internetu. Co je to hosting? Řekneme si to jednoduše Kdybychom se na hosting měli podívat zcela laicky, dívali bychom se na hosting opravdu jako na pronájem určitého virtuálního […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je DDoS útok?

DDoS útok je typem kybernetického útoku, jehož cílem je zahlcovat cílový systém takovým množstvím provozu, že se stává nedostupným pro běžné uživatele. Rozlišujeme vědomý a nevědomý DDoS útok. DDoS útok – vědomý vs. nevědomý Při DDoS útoku útočníci využívají velké množství infikovaných počítačů, známých jako botnet, k posílání obrovského množství požadavků na cílový server nebo […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je dvoufaktorová autentizace?

Dvoufaktorová autentizace (2FA) vyžaduje pro přihlášení k určitému systému/aplikaci dvě nezávislé metody prokázání identity uživatele místo tradiční jednoduché kombinace přihlašovacího jména/e-mailu a hesla. Jedná se o bezpečnostní mechanismus, který slouží k ochraně uživatelských účtů před kyberútoky. Něco, co víte + něco, co máte Základem dvoufaktorové autentizace je kombinace "něčeho, co víte" (znalostní faktor) a "něčeho, […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je IPv6?

IPv6 (Internet Protocol version 6) je nejnovější verze internetového protokolu, která slouží pro přenos dat mezi zařízeními v počítačových sítích, tedy pro komunikaci v internetu. Byla vyvinuta jako nástupce IPv4, u něhož došlo k rychlému vyčerpání adres, a přináší řadu vylepšení a rozšíření oproti předchozí verzi. Hlavním důvodem vzniku IPv6 byl nedostatek adresního prostoru IPv4, […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je IPv4?

IPv4 (Internet Protocol version 4) označuje čtvrtou verzi internetového protokolu IP. IPv4 je základním stavebním kamenem internetového komunikačního systému a umožňuje identifikaci a adresování zařízení připojených k internetu. Na následujících řádcích si podrobněji popíšeme, co je IPv4 a jak a proč vznikl protokol IPv6. Co je IPv4 a proč došlo k vyčerpání adres? Jednou z […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je vhost?

Vhost, zkráceně virtual host, označuje schopnost jednoho fyzického serveru hostit a provozovat více nezávislých webových stránek jako samostatné entity. Tento koncept umožňuje sdílení jednoho fyzického serveru mezi různými webovými stránkami, které je tak efektivnější. Každá doména má svůj vhost Každý vhost je přiřazen k určité doméně nebo poddoméně. Tím se zajišťuje, že když návštěvník zadá […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je privátní cloud?

Privátní cloud je typ cloudového prostředí, které je vyhrazené pouze jednomu subjektu, například jedinému podniku. Na rozdíl od veřejného cloudu, který je otevřený pro všechny uživatele, poskytuje privátní cloud výhradní přístup zevnitř podnikové sítě a kontrolu nad infrastrukturou a službami organizace. Co je privátní cloud a jakou přidanou hodnotu nabízí uživateli? Hlavní výhodou privátního cloudu […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je server NVMe SSD?

Server NVMe SSD je server vybavený disky NVMe (Non-Volatile Memory Express), které nabízí mnohem rychlejší přenos dat, než je tomu u SATA rozhraní, a takřka nulovou latenci. Díky tomu si poradí i s náročným provozem ve firmách. Ocení ho i ti, pro které je na prvním místě náročná grafika – tvůrci obrazového či video obsahu. […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je single thread výkon?

Single thread výkon je pojem, který se vztahuje k provádění úloh procesorem nebo programem pomocí jednoho vlákna. V kontextu výpočetního prostředí označuje single thread výkon schopnost provádět úlohy sekvenčně, tedy postupně po sobě. Single thread u složitějších úloh pokulhává Single thread výkon je vhodný pro jednoduché úlohy, které nevyžadují paralelní zpracování, například běžné úlohy, jako […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je CPU thread?

CPU thread, nebo také vlákno, je virtuální výpočetní jednotka uvnitř centrálního procesoru (CPU), která může obstarávat celou řadu činností od čtení požadavků uživatele až po vykreslování výstupů na obrazovce. Každý fyzický procesor může obsahovat více CPU threads, které umožňují paralelní zpracování úloh. Co je CPU thread a co je hyper-threading? CPU thread je důležitým pojmem […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je online cloud server?

Online cloud server je výkonný a flexibilní prostředek pro ukládání, správu a provoz webových aplikací, dat a služeb v cloudu. Cloudové servery poskytují virtuální prostředí, ve kterém můžete v rámci své firmy nebo jako jednotlivci spravovat svá data, aniž byste museli investovat do vlastního hardwaru a infrastruktury. Cloudové servery jsou hostovány v datových centrech poskytovatelů […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je datové centrum?

Datové centrum je prostor, který slouží k centralizovanému ukládání, zpracování a správě velkého množství dat. Datová centra poskytují vysoce spolehlivé prostředí pro provozování serverů, úložišť dat, síťových zařízení a dalšího hardwaru. Hlavní funkcí datových center je zajištění dostupnosti, výkonu a bezpečnosti dat a aplikací. V ZCOMu využíváme pro provoz vlastního hardwaru i housing klientských technologií […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co jsou phishingové útoky?

Phishingové útoky představují (více či méně) sofistikovanou formu kybernetického podvodu, jehož cílem je získat citlivá data oběti, jako jsou hesla, platební údaje nebo osobní údaje, a to tak, že se vydávají za důvěryhodné entity prostřednictvím falešných e-mailů, webových stránek nebo zpráv. Kromě toho, že se útočníci snaží vystupovat (neoprávněně) jménem důvěryhodné autority, je důležitým znakem […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je to ransomware?

Ransomware představuje v současném digitálním světě značnou bezpečnostní hrozbu. Jedná se o typ škodlivého softwaru (malware), který infikuje počítače a šifruje uživatelova data. Po dokončení šifrování kyberútočník vyžaduje zaplacení určité finanční částky za obnovení/dešifrování dat. Kromě toho se množí i případy, kdy kyberútočníci hrozí zveřejněním citlivých dat. Označením „ransomware“ pochází od slova „ransom“, tj. výkupné. […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je to cloudové úložiště?

Co je to cloudové úložiště?  Je to online prostor, který umožňuje uživatelům ukládat, spravovat a sdílet svá data a soubory přes internet na virtuální disk, který si můžete představit podobně jako disk v počítači. To je asi nejjednodušší definice vysvětlující, co je to cloudové úložiště. Ukládání dat na virtuální disk je moderní, pohodlné a především […]
Více informací
Slovníček pojmů

Co je virtuální managed server?

Virtuální managed server, neboli virtuální spravovaný server, je virtuální prostředí, které poskytuje funkčnost a výhody dedikovaného serveru, ovšem bez nutnosti vlastnit a spravovat fyzický hardware. Slovíčko „managed“ znamená, že se o veškeré nastavení serveru (instalace, aktualizace apod.) stará hostingová firma – tedy v našem případě ZCOM. Kdy se vyplatí virtuální managed server? Když běžný webhosting […]
Více informací
Slovníček pojmů

Další testovací slovníček pojmů

Maecenas sollicitudin. Donec quis nibh at felis congue commodo. Phasellus faucibus molestie nisl. Ut tempus purus at lorem. Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Fusce suscipit libero eget elit. Aliquam erat volutpat. Ut tempus purus at lorem. Vestibulum fermentum tortor id mi. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in […]
Více informací
Slovníček pojmů

Testovací slovníček pojmů

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla accumsan, elit sit amet varius semper, nulla mauris mollis quam, tempor suscipit diam nulla vel leo. Mauris tincidunt sem sed arcu. Etiam sapien elit, consequat eget, tristique non, venenatis quis, ante. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea […]
Více informací
Blog

Strategie zálohování dat pro vaše servery: Jak minimalizovat riziko ztráty

Ztráta dat může mít pro vaši firmu zničující důsledky. Pokud už jste někdy přišli o svá data v soukromém počítači, asi si dokáže představit, jakou katastrofu to může znamenat v celofiremním měřítku. Nezáleží na tom, zda vás postihne hardwarová porucha, přírodní katastrofa nebo na vás zacílí hacker – vždy je důležité, de facto zcela nutné, […]
Více informací
Blog

Proč je důležitá rychlost webu?

Ačkoliv žijeme v době, kdy se stále více klade důraz na to, aby vše bylo co nejvíce „slow“ – slowfood, slowfashion apod., v online prostředí je stále prioritou rychlost webu, ideálně blesková. Webová prezentace je výlohou vašeho podnikání. U fyzického obchodu je to snadné – potenciální zákazník „koukne a vidí“. U webu je to ale […]
Více informací
Blog

Jak poznat phishing útok?

Phishing není nic nového pod sluncem, kyberútočníci rozesílali podvodné e-maily dávno před tím, než se phishing začal hojně skloňovat v médiích. Poslední dobu ale útoků přibývá a kyberútočníkům hrají do karet vychytávky, které nám běžně usnadňují práci, typicky umělá inteligence. Bohužel nám  ale phishing útok přidělá tak akorát vrásky – a to v nejlepším případě. […]
Více informací
Blog

Phishing - Co to je?

Phishing- Co to je? Nekalé „lovení“ citlivých dat na internetu, které dokáže oběti pěkně zavařit. Co to ale konkrétně je a jak ho poznat? V oblasti kyberzločinnosti není phishing žádnou žhavou novinkou. V posledních měsících se s ním ale setkáváme častěji, než by bylo zdrávo. Potýkají se s ním vládní instituce, firmy i jednotlivci. Troufáme […]
Více informací
Blog

Virtuální server vs. Dedikovaný server: Jak si správně vybrat?

Když hledáte „místo na slunci“ pro své podnikání, dříve či později budete stát před otázkou výběru serveru. Který je ten pravý? Jak to poznat? Dilema románových love story i podniku, který se rozhodl šlápnout na pedál a nastartovat svůj byznys nalezením vlastního prostoru. V tomto článku se podíváme na rozdíly mezi dvěma top možnostmi – […]
Více informací
enterchevron-down