Slovníček pojmů

Co je síťová bezpečnost?

Síťová bezpečnost se zabývá ochranou informací, dat a síťové infrastruktury před neoprávněným přístupem, zneužitím, poškozením nebo ztrátou. Je to oblast IT, která se zaměřuje na prevenci, detekci a reakci na hrozby a bezpečnostní incidenty v síťovém prostředí. Je důležité si uvědomit, že se nejedná o stav či jednorázový úkon, ale o neustálý proces, během kterého se snažíme dosáhnout uspokojivého zabezpečení sítě.

Jak se chránit před kyberútoky?

Cílem síťové bezpečnosti je zabezpečit sítě, komunikační zařízení, servery, aplikace a další síťové prvky před různými typy útoků. V souvislosti se síťovým zabezpečením vyvstává celá řada otázek. Dříve než se vrhnete do plánování strategie zabezpečení, je potřeba zvážit to, jakou cenu pro vás má to, co budete chránit (HW, SW, data) a co hrozí v případě narušení bezpečnosti. Tyto informace je nutné dát „na misku vah“ spolu s náklady na zabezpečení. V dnešní době, kdy nás v online prostoru ohrožují nejrůznější digitální hrozbyransomware, DDoS útoky, phishing útoky aj. – se málokdy stává, že by byl „sejf dražší než jeho obsah“, na druhou stranu není od věci mít přehled.

Existuje řada opatření a technologií, které se používají k dosažení síťové bezpečnosti. Patří mezi ně firewall, první obranná linie v síťové bezpečnosti, IDS a IPS, technologie, které detekují a reagují na podezřelou nebo nebezpečnou aktivitu v síti, antivirový software a šifrování dat.

Síťová bezpečnost se neustále rozvíjí – stejně jako kyberútoky

Síťová bezpečnost je neustále se rozvíjející oblast, protože i hrozby a útoky se neustále vyvíjejí. Zabezpečení sítí je zásadní pro ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat. V ZCOMu podnikáme celou řadu opatření k tomu, aby naše dedikované a virtuální servery a úložiště dat byly pečlivě zabezpečené. Pro provoz vlastního HW i housing technologií klientů používáme čtyři geograficky oddělená datová centra v Praze a kopie kritických záloh ukládáme v jedné mimopražské lokalitě. Součástí našeho systému filtrování útoků je adaptivní firewall, který chrání u nás provozované aplikace i IT řešení. Chcete se o zabezpečení dat v ZCOMu dozvědět více? Obraťte se na naše specialisty. Na naší telefonní lince nesedí neinformovaný operátor ani robot, ale vždy specialista z našeho týmu, který vám zodpoví vaše dotazy.