Slovníček pojmů

Co je DDoS ochrana?

DDoS ochrana je soubor opatření a technologií navržených k ochraně webových aplikací, serverů a sítí před DDoS útoky. DDoS útok je typem kyberútoků, při kterém je na cílový systém neustále generován obrovský objem provozu tak, aby byl systém zahlcen a stal se nedostupným pro běžné uživatele. Ať už je motivace k DDoS útoku jakákoliv (konkurenční boj, prestiž hackera či jiná pohnutka), DDoS ochrana je aktuálně významným bodem v kyberbezpečnosti firem.

Jak vypadá DDoS ochrana v praxi?

DDoS ochrana se snaží minimalizovat dopady DDoS útoků tím, že rozpoznává a odvrací útočný provoz. V rámci ochranných opatření se přistupuje k filtraci provozu (analyzují se a detekují podezřelé vzorce či IP adresy), nastavuje se maximální počet povolených připojení od jednoho zdroje, sleduje se chování uživatelů a provoz na síti a identifikují se anomálie, které mohou naznačovat DDoS útok.

DDoS ochrana pomáhá minimalizovat výpadky služeb

DDoS ochrana je v současné době základním kamenem kyberzabezpečení podnikání. Pomáhá minimalizovat výpadky služeb, udržuje dostupnost a integritu systémů a chrání citlivá data před ztrátou nebo odcizením. Při výběru DDoS ochrany je důležité zvážit specifické potřeby a provozní charakteristiky organizace.