Slovníček pojmů

Co je redundance dat?

Redundance dat označuje vícenásobné ukládání dat. Používá se jako ochrana před ztrátou dat v případě poruchy nebo výpadku hardwaru, softwaru nebo jiných nežádoucích událostí. Data jsou duplikována nebo replikována na více místech, nezávislých úložištích, takže v případě výpadku nebo ztráty dat na jednom místě je možné je obnovit z jiného místa.

Redundance dat zajistí nepřetržitý provoz serveru

V případě výpadku systému nebo infrastruktury zajišťuje redundance dat to, že organizace může nadále fungovat a poskytovat služby svým zákazníkům. Zároveň přispívá v případě ztráty dat rychlou obnovu. Serverová redundance dat se zaměřuje na zajištění nepřetržitého provozu serverů. Jednou z technik je vytvoření clusteru serverů, kde jsou stejné služby nebo aplikace provozovány na více serverech najednou. Pokud dojde k výpadku jednoho serveru, ostatní servery převezmou jeho funkce a zajišťují nepřetržitost provozu.

Mezi zálohováním a archivací dat je rozdíl

Součástí strategie redundance je i zálohování dat, které zajišťuje, že jsou data pravidelně zálohována na externí bezpečné úložiště, aby bylo možné je obnovit v případě ztráty. Je důležité si neplést zálohování dat a archivaci. Archivace slouží k dlouhodobému uchovávání dat pro účely dodržování právních předpisů nebo historického vyhodnocování. Jedná se o historická nepoužívaná data. Zálohování se týká dat aktivních.

Redundance dat přináší několik výhod. Zajišťuje vyšší dostupnost a spolehlivost datových systémů, minimalizuje výpadky a přerušení provozu, snižuje riziko ztráty dat a zajišťuje rychlou obnovu v případě poruchy. Zajímá vás, jak chráníme naše dedikované servery a virtuální servery? Kontaktujte specialisty ZCOMu a zeptejte se na vše, co vás zajímá.