Slovníček pojmů

Co je DDoS útok?

DDoS útok je typem kybernetického útoku, jehož cílem je zahlcovat cílový systém takovým množstvím provozu, že se stává nedostupným pro běžné uživatele. Rozlišujeme vědomý a nevědomý DDoS útok.

DDoS útok – vědomý vs. nevědomý

Při DDoS útoku útočníci využívají velké množství infikovaných počítačů, známých jako botnet, k posílání obrovského množství požadavků na cílový server nebo síť. V takové chvíli hovoříme o tzv. nevědomých útocích. Majitelé zařízení nemají tušení o tom, že se jejich zařízení stala nástroji DDoS útoku. Nevědomé útoky DDoS využívají slabin v zabezpečení systémů. Hackeři mohou infikovat počítače a zařízení pomocí malware, který běží na pozadí a který je pro běžného uživatele neviditelný.

DDoS útok může být i vědomý – v takové situaci se útočníci nejčastěji na nejrůznějších sociálních sítích a diskuzních fórech na útoku domluví. Vzhledem k tomu, že se jedná zpravidla o nižší počet útočících počítačů, není vědomý DDoS útok tak účinný.

Jaká je motivace pro DDoS útok?

Otázkou je, co k takovému útoku útočníka nebo útočníky vede. Motivací DDoS je často konkurenční boj, vydírání, či dokonce prestiž hackera, který o sobě chce dát vědět tím, že paralyzuje významný server.

DDoS útoky mají na cíl vážný dopad. Mohou způsobit výpadek webových stránek, snížení dostupnosti online služeb, finanční ztráty i poškození pověsti. Proti podobnému napadení se ale lze bránit prevencí. Pomůže firewall, návrh sítě s dostatečnou šířkou pásma nebo 24/7 monitoring. V ZCOMu si na kvalitním zabezpečení serverů a úložišť zakládáme. Nejdůležitější součástí našeho pětiúrovňového systému filtrování útoku je adaptivní firewall, který chrání všechny aplikace a řešení, které provozujeme.