Slovníček pojmů

Co je load balancing server?

Load balancing server hlídá rovnoměrné vytížení všech dostupných serverů a brání tak přetížení kteréhokoliv z nich. Díky tomu představuje klíčový prvek v architektuře sítě, který poskytuje vysoce dostupný a stabilní provoz.

Jak load balancing server funguje?

Pro činnost load balancing serveru je důležitý především monitoring. Load balancing server sleduje aktuální zátěž každého serveru v clusteru a rozhoduje, na který server směřovat nový požadavek. Proto monitoruje stav každého serveru a případně ho vyřadí ze zátěže, pokud zjistí, že je nedostupný nebo má problémy. Pomáhá tak efektivněji využívat dostupné zdroje a stará se o lepší výkon celého systému.Chcete vědět víc? Kontaktujte násjsme připraveni řešit vaše požadavky jak na e-mailu support@zcom.cz, tak na telefonu 210 326 911.