Slovníček pojmů

Jak DKIM ochrání vaše e-maily?

DKIM (DomainKeys Identified Mail) označuje technologii, která slouží k ověření pravosti a integrity odesílaných e-mailů. Pomáhá předcházet podvržení e-mailových zpráv a posiluje důvěru v doručené zprávy.

DKIM technologie jako prevence phishingu

Jak to funguje v praxi? DKIM využívá k identifikaci elektronický podpis. Při použití DKIM je do záhlaví emailu vložen speciální klíč, který je generován serverem odesílatele. Tento klíč je jedinečný pro každého odesílatele a je uložen na jejich DNS serveru. Přijímací server vložený podpis ověřuje. Využívá k tomu zmíněný veřejný klíč uložený v DNS. Úkolem DKIM technologie je ověřit, že e-mail pochází opravdu z odesílací domény a že nedošlo ke změně obsahu.

DKIM při ochraně emailové komunikace zajišťuje ověření identity (tím bojuje například s phishing útoky), potvrzuje, že emailová zpráva nebyla změněna během přenosu a příjemce může jejímu obsahu důvěřovat, a v neposlední řadě přispívá k doručitelnosti, neboť některé e-mailové servery a antispamové filtry preferují doručení emailů s platným DKIM podpisem.