Slovníček pojmů

Co je hybridní cloud?

Hybridní cloud kombinuje veřejný a privátní cloud do jednoho integrovaného prostředí. V hybridním cloudu organizace využívá jak vlastní interní zdroje, tak i externí cloud poskytovaný třetí stranou. Tím vytváří flexibilní a škálovatelné prostředí, které kombinuje výhody obou typů cloudů.

Komu přijde vhod hybridní cloud a proč?

Rozdíly mezi privátním a veřejným cloudem jsou nasnadě. Zatímco infrastrukturu privátního cloudu spravuje samotná organizace, veřejný cloud je provozován poskytovatelem služeb a je přístupný prostřednictvím internetu. K čemu je dobrý hybridní cloud? Přijde vhod organizaci, která má již svoji fungující infrastrukturu, ale některé ze svých technologií chce provozovat ve veřejném cloudu. Hybridní cloud jí dává do ruky mocný nástroj – uživatelé mohou používat obě prostředí a zároveň mezi nimi sdílet data. Organizace si určuje, která data zůstanou v interním prostředí a jaká budou sdílena ve veřejném cloudu.

Jaké výhody nabízí hybridní cloud?

Jaké jsou výhody hybridního cloudu? Provoz vlastní infrastruktury není levná záležitost. Hybridní cloud přináší zvýšení nákladové efektivity. Díky tomu, že můžete některé procesy přesunout do veřejného cloudu, který nabízí lepší škálovatelnost, platíte v takové situaci jen za výkon, který skutečně spotřebováváte.

Nespornou výhodou hybridního řešení je samozřejmě i flexibilita. O tom, jaká data bude zpracovávat v privátním cloudu a která ve veřejném, rozhoduje organizace, a to na základě svých kritérií – roli může hrát bezpečnost, efektivita nákladů, škálovatelnost či cokoliv jiného.

Implementace hybridního cloudu vyžaduje správné propojení interních a externích systémů, správu dat, bezpečnostní opatření a správu integrace. Pokud vás toto řešení zajímá, neváhejte se obrátit na specialisty ze ZCOMu. Cloud je pro nás alfou a omegou digitálního světa a rádi vás v něm naučíme chodit.