Slovníček pojmů

Co je vyhrazený výkon a co je jeho agregace?

Když v oblasti serverového hostingování přijde řeč na vyhrazený výkon, popisujeme situaci, kdy jsou zdroje serveru přidělovány a poskytovány pouze jedinému klientovi. To znamená, že určitý výpočetní výkon, paměť, úložiště a šířka pásma jsou vyhrazeny a plně přístupné pouze danému klientovi nebo aplikaci. Klient může tyto zdroje využívat a nemusí se o ně s nikým dělit.

Jaké organizace potřebují vyhrazený výkon?

Vyhrazený výkon přijde vhod klientům, jejichž aplikace vyžadují konzistentní a predikovatelný výkon, či klientům, kteří pracují s velkými webovými aplikacemi nebo objemnými databázovými servery. Výhodou tohoto řešení je i to, že si klient může specifikovat HW konfiguraci, OS, SW nástroje a další parametry a vytvořit si tak prostředí na míru. Minusem může být vyšší cena oproti jiným řešením, jako jsou například cloud servery.

Agregace vyhrazeného výkonu umožňuje kombinovat a využívat zdroje z více fyzických serverů. Cílem takového počínání je dosažení vyššího výkonu a vyšší míry spolehlivosti. To, že jsou zdroje sdíleny mezi servery, umožňuje, aby každý server využíval dostupné zdroje podle potřeby. Pokud bychom to měli shrnout, tak agregace vyhrazeného výkonu umožňuje lépe využít dostupné zdroje a poskytnout vyšší výkon a odolnost vůči výpadkům.