Slovníček pojmů

Co je vhost?

Vhost, zkráceně virtual host, označuje schopnost jednoho fyzického serveru hostit a provozovat více nezávislých webových stránek jako samostatné entity. Tento koncept umožňuje sdílení jednoho fyzického serveru mezi různými webovými stránkami, které je tak efektivnější.

Každá doména má svůj vhost

Každý vhost je přiřazen k určité doméně nebo poddoméně. Tím se zajišťuje, že když návštěvník zadá danou doménu do svého prohlížeče, server rozpozná tuto doménu a správně načte příslušnou webovou stránku. Vhosty zajišťují, že různé webové stránky na jednom serveru fungují odděleně a izolovaně, takže každá stránka má své vlastní prostředky, konfigurace a nastavení.

Vhosty také zjednodušují škálování a správu. Pokud je potřeba zvýšit kapacitu a přidat další webové stránky, není nutné pořizovat další fyzický server. Stačí jednoduše konfigurovat nový vhost pro novou doménu a přidělit mu potřebné zdroje.

Vhosty lze konfigurovat na různých úrovních, včetně operačního systému, webového serveru a aplikační vrstvy. Různé technologie a platformy poskytují různé způsoby nastavení a správy vhostů. Nejčastěji se používají vhosty v prostředích jako Apache, Nginx, IIS a dalších.