Slovníček pojmů

Co je to ransomware?

Ransomware představuje v současném digitálním světě značnou bezpečnostní hrozbu. Jedná se o typ škodlivého softwaru (malware), který infikuje počítače a šifruje uživatelova data. Po dokončení šifrování kyberútočník vyžaduje zaplacení určité finanční částky za obnovení/dešifrování dat. Kromě toho se množí i případy, kdy kyberútočníci hrozí zveřejněním citlivých dat. Označením „ransomware“ pochází od slova „ransom“, tj. výkupné. Pokud vás zajímá, co je to ransomware a jak se mu bránit, čtěte dál.

Co je to ransomware a jak se vám dostane do počítače?

Mezi způsoby, jakými se ransomware dostane do počítače oběti, patří phishing, zneužití zranitelného zařízení nebo služby, využívání nezabezpečených služeb otevřených do internetu aj. Jakmile je počítač infikován, ransomware začne šifrovat soubory. Následně se zobrazí zpráva, ve které se oběť vyzývá k zaplacení výkupného výměnou za dešifrovací klíč.

Dopady jsou vážné a mohou způsobit ztrátu cenných dat a finančních prostředků. Zasažené osoby nebo organizace se často ocitají v obtížné situaci – nemají přístup k důležitým souborům, jako jsou pracovní dokumenty, fotografie, databáze nebo zálohová data. Nemohou plnit své závazky vůči klientům a partnerům, hrozí jim pokuty, ztrácí informace k realizovaným projektům, přichází o peníze i dobré jméno.

Co doporučuje NÚKIB?

Říct si, co je to ransomware, je jedna věc. Důležité je ale vědět, jak riziku předcházet. NÚKIB doporučuje pravidelně aktualizovat OS, programy a aplikace, blokovat (pokud je to možné) služby otevřené do veřejné sítě, nastavit v rámci firmy povinnost využívat bezpečná komplexní hesla a dvoufázovou identifikaci, segmentovat síť dle bezpečnostních možností a potřeb vaší organizace, dbát na pravidelné zálohování dat a testovat jejich využitelnost, školit celý firemní tým o otázkách kyberbezpečnosti a v neposlední řadě mít připravený i krizový plán, který zahrnuje izolaci postižených systémů, informování bezpečnostního týmu nebo odborníků a rozhodnutí o postupu, zda platit výkupné nebo ne.

Co je naše ransomware ochrana záloh?

V ZCOMu vám s prevencí pomůže naše ransomware ochrana záloh. Vašim datům poskytneme bezpečné útočiště, kam na ně žádný kyberútočník nebude moct. Naše bezpečné úložiště dat vaše soubory šifrují a rozesílají mezi čtyři geograficky oddělená datová centra. Chrání je dvoufaktorová autentizace, možnost spravovat přístupy k jednotlivým souborům a v neposlední řadě je nonstop monitorujeme. S vašimi daty zkrátka zacházíme opravdu „v rukavičkách“ a dbáme na to, aby je nikdo a nic neohrozilo. Pokud chcete vědět více, kontaktujte náš tým. Na naší telefonní lince nesedí neinformovaný asistent ani robot, ale přímo naši specialisté, kteří svojí prací žijí.