Slovníček pojmů

Co je to cloudové úložiště?

Co je to cloudové úložiště?  Je to online prostor, který umožňuje uživatelům ukládat, spravovat a sdílet svá data a soubory přes internet na virtuální disk, který si můžete představit podobně jako disk v počítači. To je asi nejjednodušší definice vysvětlující, co je to cloudové úložiště. Ukládání dat na virtuální disk je moderní, pohodlné a především bezpečné. Vaší firmě usnadní práci, ulehčí komunikaci a v neposlední řadě vás ochrání před nechtěnou ztrátou dat.

Univerzální přístup k datům – odkudkoliv, kdykoliv

Cloudové úložiště funguje na principu vzdáleného serveru, který je připojen k internetu a poskytuje uživatelům možnost uložit své soubory a dokumenty na tento server. Data jsou pak dostupná z libovolného zařízení s internetovým připojením, jako jsou počítače, chytré telefony nebo tablety. Cloudová data tedy nejsou uložena fyzicky u vás ve firmě, doma nebo zkrátka tam, kde s nimi pracujete, ale v datovém centru, které provozuje poskytovatel.

Co je to cloudové úložiště a jaké jsou jeho hlavní výhody?

Hlavní výhodou cloudového úložiště je to, že máte možnost ke svým souborům přistupovat kdykoliv a odkudkoliv. V rámci firmy to přináší ulehčení práce. Uživatelé mohou nahrávat, stahovat a sdílet své soubory pomocí webového rozhraní nebo specializovaných aplikací. Data jsou také automaticky synchronizována mezi zařízeními, což umožňuje snadnou práci a spolupráci na dokumentech s ostatními lidmi.

Důležité je také zmínit, že cloudová úložiště poskytují různé úrovně zabezpečení a šifrování dat, aby měli uživatelé jistotu, že jsou jejich soubory chráněny před ztrátou nebo neoprávněným přístupem. Zatímco fyzické úložiště je ohroženo celou řadou možných rizik, v cloudu jsou data v bezpečí.

Jak se v ZCOMu staráme o zabezpečení vašich dat v cloudu?

Kyberbezpečnost je pro ZCOM prioritou. Našim klientům nabízíme bezpečná úložiště dat, která poskytují bezpečný prostor pro osobní i firemní data. Vysoké úrovně zabezpečení dosahujeme pomocí dvoufaktorové autentizace a také správy přístupů. Pro různé uživatele (zaměstnance, externisty, obchodní partnery či klienty) můžete nastavit různá přístupová práva, popřípadě zřídit jen dočasné přístupy. V ZCOMu využíváme čtyři geograficky oddělená datová centra v Praze a kopie kritických záloh ukládáme také v jedné mimopražské lokalitě – to vše, aby si na nás nepřišly ani živelné katastrofy.

Cloudové úložiště je široce využíváno jak jednotlivci pro osobní účely, tak i firmami pro sdílení dokumentů, spolupráci na projektech a zálohování dat. Díky své pohodlnosti, dostupnosti a škálovatelnosti se stalo nedílnou součástí moderního digitálního světa. Sice jsme si vysvětlili, co je to cloudové úložiště a jak ho umíme vyladit v ZCOMu, ale jistě máte i další otázky. Neváhejte se na nás obrátit – vše probereme.