Slovníček pojmů

Co je malware?

Co je malware? Malware je zkratka pro „malicious software“, tedy škodlivý software. Jeho účelem je získat neoprávněný přístup k systémům, ukrást citlivé informace, způsobit poškození dat, vydírat oběti (ransomware) nebo jinak zneužít získaná data.

Jaké jsou typy malware?

Malware může mít různé účinky a projevy. Například viry se mohou šířit prostřednictvím infikovaných souborů a poškozovat nebo mazat data. Trojské koně se mohou maskovat jako legitimní software a umožnit útočníkům vzdálený přístup k systému. Spyware sleduje činnost uživatele a shromažďuje citlivé informace. Ransomware zašifruje soubory a požaduje „výkupné“ za jejich obnovení. Adware zobrazuje nežádoucí reklamy nebo přesměrovává uživatele na nelegitimní webové stránky.

Vědět, co je malware, není všechno – důležitá je prevence

V souvislosti s ochranou proti malware je nutná kvalitní prevence. Jednotlivci i firmy by měli využívat a pravidelně aktualizovat antivirové softwary, pravidelně aktualizovat OS a počínat si obezřetně při otevírání příloh a odkazů v e-mailu či jiných zprávách. V rámci firmy je nutné proškolit celý tým včetně externistů, aby nedošlo k narušením kyberbezpečnosti firemním systémů.

V rámci prevence je také potřeba pravidelné zálohování dat, aby bylo možné je obnovit v případě poškození či ztráty. K tomu klientům ZCOMu doporučujeme využít bezpečná úložiště dat, která poskytují vysokou úroveň zabezpečení, univerzální řešení pro jakoukoliv organizaci i jednotlivce, ale zároveň možnost si úložiště přizpůsobit – nastavit přístupová práva, zřídit dočasné přístupy a samozřejmě úložiště synchronizovat s firemními systémy.