Slovníček pojmů

Co je kyberbezpečnost?

Kyberbezpečnost je disciplína, která se zabývá ochranou informací, sítí, systémů a uživatelů před hrozbami a útoky v digitálním prostoru. Jde o soubor opatření, technologií, postupů a politik, které mají za cíl minimalizovat riziko kybernetických hrozeb a zajišťovat bezpečnost digitálního prostředí. Úkolem takových opatření je identifikovat hrozby, působit preventivně a pomoct včas a adekvátně reagovat na kyberútoky.

Kyberbezpečnost = klíčové téma moderní digitální doby

Kyberbezpečnost hraje v dnešní digitální éře významnou roli. Kyberútoky mohou mít pro jednotlivce i organizace fatální důsledky. Zneužití dat, poškození systémů, ztráta citlivých údajů – to jsou jen příklady následků kyberútoků, které mohou vést k narušení kontinuity firemních procesů, ztrátě reputace, nedodržení smluvených termínů, pokutám, ztrátě konkurenceschopnosti aj.

Kyberbezpečnost se věnuje ochraně proti celé řadě kybernetických hrozeb, jako jsou malwarové útoky, ransomware, phishing útoky, DDoS útoky a další. Těmto hrozbám čelí jak jednotlivci, tak i organizace různých velikostí a odvětví. Ušetřeny nejsou ani organizace ve veřejné správě.

V ZCOMu je pro nás kyberbezpečnost prioritou. Našim klientům nabízíme bezpečný prostor pro veškerá data v cloudových úložištích s vysokou úrovní zabezpečení. Naše bezpečná úložiště dat jsou chráněná dvoufaktorovou autentizací a umožňují nastavení přístupových práv, verzování souborů, zálohování dat a zřízení dočasných přístupů. Naše klienty chráníme pětiúrovňovým systémem filtrování útoků, jehož součástí je i adaptivní firewall. Je i pro vás kyberbezpečnost důležitá? Rádi se podělíme o zkušenosti a představíme naše řešení. Kontaktujte naše specialisty.