Slovníček pojmů

Co je IPv4?

IPv4 (Internet Protocol version 4) označuje čtvrtou verzi internetového protokolu IP. IPv4 je základním stavebním kamenem internetového komunikačního systému a umožňuje identifikaci a adresování zařízení připojených k internetu. Na následujících řádcích si podrobněji popíšeme, co je IPv4 a jak a proč vznikl protokol IPv6.

Co je IPv4 a proč došlo k vyčerpání adres?

Jednou z vlastností IPv4 je omezený počet adres, které může poskytnout. Celkový počet dostupných IPv4 adres je přibližně 4,3 miliardy, což bylo dostačující v době vzniku protokolu, ale s rostoucím počtem připojených zařízení na internetu se tento počet stal nedostatečným. K jeho vyčerpání došlo v Evropě v roce 2019.

Pro řešení nedostatku IPv4 adres byl vyvinut nástupce s názvem IPv6 (Internet Protocol version 6), který používá 128bitové adresy a poskytuje mnohem větší adresní prostor. IPv6 je navržen tak, aby překonal omezení IPv4 a umožnil připojení velkého počtu zařízení k internetu.

Nasazování IPv6 je pomalé

Přestože se IPv6 postupně rozšiřuje, IPv4 se stále používá a i v České republice je nasazování jeho nástupce jen velmi pomalé. Existují různé mechanismy a technologie, jako je Network Address Translation (NAT), které umožňují sdílení IPv4 adres mezi více zařízeními. NAT má ovšem své nevýhody – může snížit rychlost přenosu.

Shrňme si na závěr, co je IPv4: Jedná se o čtvrtou verzi internetového protokolu, která umožňuje identifikaci a adresování zařízení připojených k internetu. Počet adres v IPv4 byl omezen. To vedlo k vývoji následné verze IPv6, která nabízí větší adresní prostor.