Slovníček pojmů

Co je IPS firewall?

IPS firewall je kombinací dvou bezpečnostních technologiífirewallu a systému pro prevenci vniknutí (IPS). Jedná se o pokročilý bezpečnostní mechanismus navržený k ochraně počítačových sítí před různými druhy kyberútoků a hrozeb. Abychom si pojem IPS firewall vysvětlili, podíváme se nejdřív na oba zvlášť.

IPS firewall = IPS + firewall

IPS je zkratkou pro „Intrusion Prevention System“ a označuje mechanismus, který monitoruje a analyzuje veškerý provoz v reálném čase tak, aby mohl efektivně identifikovat potenciální kybernetické hrozby. Používá pokročilé analytické metody. Po detekci potenciální hrozby, podnikne vhodné kroky k zablokování útoků, popřípadě minimalizování následků.

Firewallem je proti tomu „jen“ nástroj k filtrování síťového provozu na základě předem definovaných pravidel. Filtraci provádí na základě analýzy nejrůznějších faktorů – například IP adresy.

Jak na komplexní zabezpečení?

IPS firewall spojuje funkce tradičního firewallu s funkcemi IPS. Vzniká tak komplexní a efektivní bezpečnostní prostředí. Poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti a ochrany pro síťovou infrastrukturu. IPS firewall je schopen detekovat a ochránit systém proti různým typům útoků, jako jsou pokusy o phishing útoky, skenování portů, DDoS útoky, ransomware a další.

IPS firewall přijde vhod všem organizacím, které pracují s cennými a citlivými daty. V ZCOMu si uvědomujeme, jakou cenu mají pro každou organizaci její systémy a data. Narušení kyberbezpečnosti firmy může mít fatální následky, v extrémních případech může znamenat i definitivní zánik organizace. Aby k útokům nedocházelo, chráníme naše servery a úložiště komplexně. Chcete vědět více? Obraťte se na nás a zeptejte se na vše, co vás zajímá.