Slovníček pojmů

Co je dvoufaktorová autentizace?

Dvoufaktorová autentizace (2FA) vyžaduje pro přihlášení k určitému systému/aplikaci dvě nezávislé metody prokázání identity uživatele místo tradiční jednoduché kombinace přihlašovacího jména/e-mailu a hesla. Jedná se o bezpečnostní mechanismus, který slouží k ochraně uživatelských účtů před kyberútoky.

Něco, co víte + něco, co máte

Základem dvoufaktorové autentizace je kombinace „něčeho, co víte“ (znalostní faktor) a „něčeho, co máte“ (fyzický faktor). „Něco, co víte“ je obvykle uživatelské heslo nebo PIN, který je spojen s daným účtem. „Něco, co máte“, tj. fyzický faktor, může zahrnovat různé prvky – může se jednat o biometrické ověření (například otisky prstů nebo rozpoznání obličeje), potvrzení v mobilním telefonu či speciální autentizační aplikaci apod.

Dvoufaktorová autentizace přináší vyšší míru zabezpečení a ochrany proti kyberútokům, jako jsou phishing útoky. Díky kombinaci dvou nezávislých faktorů se ztěžuje možnost neoprávněného přístupu k uživatelským účtům. Její použití se rozhodně vyplatí u přístupu k důležitým službám/aplikacím, které obsahují citlivé osobní nebo firemní údaje, jako jsou e-mailové účty, sociální sítě, online bankovnictví apod.

Dvoufaktorová autentizace je pro nás základ

V ZCOMu chápeme dvoufaktorovou autentizaci jako základ zabezpečení systémů. Kyberbezpečnost je pro nás prioritní téma, protože si uvědomujeme, že data, jsou pro naše klienty často tím nejcennějším. V rámci našich služeb je tak dvoufaktorová autentizace samozřejmostí.