Slovníček pojmů

Co je datové centrum?

Datové centrum je prostor, který slouží k centralizovanému ukládání, zpracování a správě velkého množství dat. Datová centra poskytují vysoce spolehlivé prostředí pro provozování serverů, úložišť dat, síťových zařízení a dalšího hardwaru. Hlavní funkcí datových center je zajištění dostupnosti, výkonu a bezpečnosti dat a aplikací.

V ZCOMu využíváme pro provoz vlastního hardwaru i housing klientských technologií čtyři geograficky oddělená datacentra v Praze a kritické zálohy navíc ukládáme do datového centra mimo Prahu. Důvod? I kdyby celou Prahu postihla živelná katastrofa – to musíme zaklepat – klientská data budou v bezpečí. Datacentra prošla naším pečlivým výběrem. Nakonec to u nás vyhrála tato: TTC Teleport DC2, TTC Teleport DC1, Master DC Praha a Coolhousing DC Praha. Proč? Líbí se nám, že všechna disponují zálohovaným napájením i chlazením, jsou fyzicky pečlivě zabezpečena – proti vstupu nepovolaných osob i proti požáru – a jejich provozní spolehlivost je na jedničku.

Datové centrum je nutnost v digitální době

S narůstajícím objemem dat a rostoucí digitalizací se datová centra stávají klíčovým prvkem moderního podnikání. Pomáhají firmám uchovávat, zpracovávat a analyzovat data, což zjednodušuje rozhodovací i další firemní procesy, posiluje konkurenceschopnost a otvírá dveře inovacím. Pokud chcete vědět více o našich datacentrech, neváhejte se obrátit na naše specialisty. Zodpoví každý dotaz.