Slovníček pojmů

Co je Amazon EC2 Cloud?

Amazon EC2 Cloud je cloudová služba poskytovaná společností Amazon Web Services, která umožňuje uživatelům pronajmout si virtuální servery v cloudu. Jedná se o flexibilní a škálovatelné řešení, které umožňuje rychlé nasazení a správu virtuálních serverů na infrastruktuře Amazonu.

Jaké jsou výhody Amazon EC2 Cloud?

Amazon EC2 Cloud nabízí různé kombinace výkonu procesoru, paměti, úložiště a sítě. Uživatelé mohou vybrat konfiguraci, která nejlépe vyhovuje jejich požadavkům a přizpůsobit ji podle svých potřeb.

Pomocí Amazon EC2 Cloud mohou uživatelé provozovat různé typy aplikací, jako jsou webové servery, databázové servery, analytické aplikace, aplikace s vysokou výpočetní náročností a další. Virtuální servery na EC2 jsou dostupné v různých regionech po celém světě.