Blog

Strategie zálohování dat pro vaše servery: Jak minimalizovat riziko ztráty

Ztráta dat může mít pro vaši firmu zničující důsledky. Pokud už jste někdy přišli o svá data v soukromém počítači, asi si dokáže představit, jakou katastrofu to může znamenat v celofiremním měřítku. Nezáleží na tom, zda vás postihne hardwarová porucha, přírodní katastrofa nebo na vás zacílí hacker – vždy je důležité, de facto zcela nutné, mít strategii zálohování dat, která riziko ztráty eliminuje. Chcete svá firemní data chránit? Máme pár tipů, se kterými můžete začít.

Vyvracíme mýty: Zálohování dat není to samé co archivace

Než se ale vrhneme do praxe, vyvrátíme jeden mýtus. Archivace není zálohování. Pokud archivujete stará nepoužívaná data, například data k realizovaným zakázkám či bývalým klientům, nehovoříme o záloze. Zálohování dat se týká dat „živých“, se kterými aktivně pracujete. Jedná se o data, která jsou nezbytná proto, abyste včas a správně odbavili objednávky, data týkající se současných klientů, se kterými jste dnes a denně v kontaktu apod. Asi si dokážete představit, co ztráta takových dat může znamenat. Finanční ztráty, pokuty z prodlení, ztrátu dobrého jména… Nenechte se tedy uchlácholit tím, že máte obsáhlý archiv. Zálohování dat je o něčem jiném. Tak pojďme na to.

Kde má vaše firma Achillovu patu?

Na prvním místě stojí (by měla stát) důkladná analýza rizik. V praxi to vypadá tak, že objektivně zhodnotíte možné hrozby, které by mohly vést ke ztrátě dat. Vedle hackerů a tornád nezapomeňte na technické poruchy všeho druhu i lidský faktor. Pojmenujte Achillovy paty vašeho podnikání.

Následně je třeba si říct:

  •       jak často budou data zálohována
  •       jaké typy dat budou zahrnuty
  •       jak dlouho budou uchovávány zálohy

Automatické zálohování dat je spolehlivější

Zálohování lze provádět ručně nebo automaticky pomocí softwaru. V rámci úspory času, lidských sil a nervů doporučujeme tuto rutinní činnost automatizovat. Automatické zálohování není jen pohodlné, ale obvykle i pravidelnější, než když si k činnosti musí vždy někdo sednout. Použijte plánovač úloh, který spouští zálohovací operace v předem stanovených intervalech, aby se minimalizovala lidská chyba a byla zajištěna konzistentnost. Důležité je také pravidelně testovat obnovení zálohovaných dat, abyste ověřili jejich integritu a funkčnost.

Proč se vyplatí zálohovat do cloudu?

Záloha dat by měla existovat na více zařízeních/místech. Pokud nefandíte IT prehistorii, zapomeňte na CD a podobné nosiče. Ideální je zvolit kombinaci zálohování na síťová úložiště, na NAS servery a do cloudu. Je nutné zmínit, že právě cloud je „hudbou budoucnosti“. Situace, kdy jsou firemní data rozmístěna v zabezpečených datových centrech na různých místech světa, ochrání to, co je vám ve firmě nejdražší, před živelnými katastrofami i vynalézavými hackery. Pro klidný spánek CEOs, CIOs a všech, kteří na zabezpečení firemních dat myslí ve dne v noci, doporučujeme cloud zkombinovat se zmíněnými síťovými úložišti nebo jinými způsoby. Ale věřte nám – cloud je opravdu safe.

Cloudová úložiště aneb jak to chodí v datových centrech

Jak datová centra fungují a proč jsou v nich vaše data v bezpečí? Podíváme se na to zcela laicky. Když do cloudu zálohujete soubor jakéhokoliv typu, data se už při přenosu šifrují. Každý soubor se uloží minimálně do dvou serverů (v ZCOMu využíváme čtyři geograficky oddělená datová centra) a pozor – pro uložení se „rozkouskuje“ na různá zařízení. Takže riziko, že nepovolaná osoba získá vaše citlivá data v použitelné podobě, se rovná téměř nule.

V ZCOMu jsme mysleli na to, co firmy nejvíce pálí

Při zálohování dat vás zajímá především bezpečnost, ale pozitivem je i to, že se ke svým datům přes webové rozhraní dostanete odkudkoliv na světě. V ZCOMu jsme naše „Bezpečné úložiště“ vyladili přímo pro firemní práci. Dali jsme hlavy dohromady, ladili a ladili, zamýšleli se nad vším, co firmy při práci, kooperací týmů a spolupráci s partnery a klienty, nejvíce pálí. Tak spatřilo světa naše „Bezpečné úložiště dat“.

Chrání ho dvoufaktorová autentizace, pro různé uživatele (zaměstnance, externisty aj.) můžete nastavit různá přístupová práva, zpětně můžete dohledávat, kdo upravoval jaká data, a samozřejmě také ukládá starší verze souborů, abyste se k nim mohli vracet. Mysleli jsme i na to, že často chcete někomu nasdílet soubor, aniž byste mu/jí dávali přístupová oprávnění. V takovou chvíli oceníte možnost tzv. individuálního přístupu s omezenou platností, kdy daná osoba (typicky dodavatel, externista aj.) dostane jen odkaz a heslo. Data zálohujeme na geograficky oddělených lokalitách a v šifrované podobě.

Oldschoolovým padouchům odzvonilo

Už dávno odzvonilo dobám, kdy se zálohy uchovávaly čistě na provozovně firmy. Pryč jsou tedy scénáře jak z bondovky, kdy se padouch potajmu vkradl do IT kanceláře a ukradl disketu s důležitými daty. Ve chvíli, kdy jsou data bezpečně v cloudu a ještě chráněna vícefaktorovou autentizací, by neměl šanci.

Zálohování dat v cloudu a na více místech minimalizujete riziko ztráty dat způsobené fyzickým poškozením nebo krádeží. Analyzujte rizika, vytvořte zálohovací politiku, automatizujte zálohování, ukládejte zálohy mimo provozovnu a pravidelně monitorujte proces. Použitím těchto strategií budete mít větší jistotu, že jsou vaše data chráněna a riziko ztráty je minimalizováno. Nezapomeňte také pravidelně testovat obnovení zálohovaných dat, abyste se ujistili, že proces funguje správně a data jsou plně obnovitelná. A pokud v zálohování dat tápete, ale chcete mít jistotu, že je vše „pěkně v suchu“, ozvěte se nám. V ZCOMu si uvědomuje, že právě data jsou tím nejcennějším, co každá firma má, a přesně tak s nimi i nakládáme. Pomůžeme vám vše bezpečně zálohovat.