Připravte se na směrnici NIS2 včas

Splňte požadavky nové směrnice o kyberbezpečnosti a chraňte svá data

NIS2 přináší zpřísnění v oblasti ochrany dat a IT infrastruktury. Do českého zákona o kybernetické bezpečnosti se promítne v druhé polovině roku 2024. Novinek ale pro povinné subjekty přináší hodně – začněte s přípravami co nejdříve.

směrnice NIS2 | ZCOM

NIS2: Co vám přinese a jak splnit povinnost?

NIS2 navazuje na původní směrnici NIS1. Rozšiřuje počet dotčených subjektů – nově se dotkne více než 60 služeb – a zvýší požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Dotčené subjekty se budou mimo jiné muset registrovat u NÚKIB, definovat rozsah regulace v organizaci, zavést bezpečnostní opatření a následně hlásit veškeré kybernetické bezpečnostní incidenty a o incidentech a hrozbách informovat své zákazníky. To ale není vše.

Týká se NIS2 i vás?

NIS2, respektive nový zákon o kybernetické bezpečnosti, se na vás vztahuje, pokud:

  • poskytujete (alespoň jednu) službu, která je zahrnuta ve výčtu regulovaných služeb a kritérií v příloze vyhlášky o regulovaných službách,
  • a jste středním a velkým podnikem – tedy zaměstnáváte 50+ zaměstnanců, nebo dosahujete ročního obratu či bilanční sumy roční rozvahy min. 10 000 000 EUR.

Co můžete dělat, abyste splnili NIS2?

Připravte se na NIS2 včas. Podnikněte následující kroky:

  • Audit IT bezpečnosti provedený nezávislým auditorem
  • Vytvoření strategie pro řízení rizik a implementace opatření

Doporučujeme začít co nejdříve. Sankce za nedodržení směrnice NIS2, respektive nového Zákona o kybernetické bezpečnosti, budou vysoké.

Splňte NIS2 se ZCOMem

  • Naši specialisté pro vás provedou nezávislý audit kyberbezpečnosti a analýzu dopadů nové legislativy na vaši organizaci.
  • Navrhneme strategii pro řízení rizik včetně jednotlivých kroků a procesů, kontrolních systémů a metrik.
  • Pomůžeme implementovat navržená řešení.

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Konzultace NIS2 Form