Mailhosting

Pro naše klienty nabízíme mailhosting pro domény provozované v rámci naší infrastruktury. Podobně jako na ostatní služby i na mailhosting poskytujeme garanci opravy do 60 minut a SLA 99,9% stejně jako nonstop dohled a technickou podporu.

Mailhosting je provozován na zabezpečených serverech v rámci českých datacenter s kontrolovaným přístupem k serverům a datům na nich a veškerá data jsou v denních intervalech zálohována na šifrovaná úložiště s omezeným přístupem.

Klíčové vlastnosti

 1. libovolný počet schránek v rámci domény, účtováno dle celkového objemu dat ve schránkách
 2. Web administrace pro klienty s možností delegace práv na další osoby v rámci společnosti klienta
  ◉ vytváření/rušení schránek
  ◉ změny hesel
  ◉ konfigurace přesměrování a doménových košů
  ◉ možnost nastavení kvót jak pro jednotlivé schránky tak celé domény
 3. Web mail – standardně poskytujeme Roundcube
  ◉ možnost customizace grafiky či branding webmail klienta
  ◉ možnost instalovat individuální doplňky (moduly)
  ◉ místo Roundcube lze použít i alternativní webmail client
  ◉ privátní instalace webmnailu na doménu klienta
 4. Pokročilý antivir a antispam spolupracující s reputačními službami
 5. Technické parametry
  ◉ podpora DKIM (ověření domény odesílatele) pro vyšší důvěryhodnost odesílaných emailů
  ◉ veškerá komunice s mailserverem pouze po zabezpečených (SSL) protokolech – SMTPs, IMAPs, ◉ POP3s
  ◉ podpora Sieve server side filtrů pro automatické třídění emailů na serveru
  podpora individuálních limitů pro jednotlivé domény či schránky (PolicyD)
  upozornění uživatele při blížícím se zaplnění kapacity schránky (quota)

Z důvodu ochrany vysoké reputace mailserveru je služba určena pouze pro běžné poštovní schránky uživatelů, či pro schránky zpracovávané roboty. Není určena pro rozesílání newsletterů a jiné hromadné rozesílky, k tomu je určena služba dedikovaný SMTP server.