Firemní Mesh Wifi

Ať už potřebujete pokrýt rozlehlé kanceláře, průmyslový areál či hotel, naše wifi síť zajistí všude silné pokrytí signálem v rámci jedné sítě. Instalovanou síť nonstop monitorujeme, takže pokud některý z prvků sítě nepracuje optimálně jsme schopni vzdáleně upravit konfiguraci či vyslat technika. V případě hw problému poskytujeme standardně garanci opravy do 24 hodin (typicky však v rámci danného pracovního dne). K síti samořejmě poskytujeme i nonstop dohled a technickou podporu.

Firemní mesh wifi navrhujeme vždy pro konkrétní prostor a dle způsobu jeho využívání, tak aby pokrytí bylo dostatečně dimenzované a spolehlivé ale systém nebyl zbytečně předimenzovaný v oblastech, kde je jeho využívání minimální. To umožní navrhnout cenově i funkčně optimální řešení.

Klíčové vlastnosti

1) Dokonalé pokrytí

  • Jeden název sítě (SSID) – při přecházení mezi různými vysílači sítě (AP) nedochází k výpadkům signálu, vaše zařízení (notebook, telefon) se přepojuje mezi AP automaticky, tudíž se můžete s jedním připojením pohybovat po celém objektu. Jediná síť může pokrývat stovky metrů čtverečních a je snadno rozšiřitelná.
  • Podpora všech zařízení – síť podporuje na běžných frekvencích 2,4Ghz i 5Ghz všechny historické (a,b,g,n) stejně jako nové (ac, ax) standardy, které umožňují efektivní a rychlé připojení novým zařízením s rychlostmi v řádech Gbit avšak zachovávají možnost připojení starších zařízení pomalejšími protokoly.
  • Snadná správa uživatelů a přístupů pomocí web rozhraní, stejně jako přehledy o využívání sítě

2) Pokročilé zabezpečení

  • Více oddělených sítí v rámci stejné infrastruktury – v rámci jedné fyzické sítě je možné mít více oddělených sítí s různým nastavením. Typické použití je jedna síť pro zaměstnance a druhá pro hosty zcela oddělená od firemních systémů.
  • Individuální přístupy uživatelů či skupin – každý uživatel může mít svůj vlastní přístup do sítě, ten buď dostane přidělen, nebo je při prvním přístupu k síti přesměrován na autorizační stránku, kde provede své ověření. Autorizační stránku je možné pomocí API napojit na ostatní firemní sytémy jako HR systémy, hotelové systémy či systémy rezervací. Autorizace uživatelů efektivně zabraňuje zneužívání sítě cizími osobami či třetími stranami.
  • Skupinové přístupy uživatelů – pro případy kupříkladu veřejných wifi a hostovských sítí, kde není vždy účelné jednotlivé uživatele individuálně identifikovat je možné nastavit společný přístup s časově omezenou platností, to umožní s minimem administrativní zátěže tento přístup kupříkladu jednou týdně změnit či vygenerovat více přístupů platných v časově se překrývajících oknech.
  • Pokročilý adaptivní firewall – firewall chrání nejen proti útokům zvenčí ale i proti útokům zevnitř sítě či proti nežádoucím aktivitám jednotlivých uživatelů sítě vůči sobě navzájem. To je důležité především u sítí pro hosty, kde do sítě vstupují „cizí“ osoby jenž mohou mít různé záměry
  • Záznamy o aktivitě uživatelů v případě že by některý z uživatelů sítě síť zneužil, uchováváme záznamy o využití sítě jednotlivými uživateli, jenž jsou klíčové jak pro analýzu případných útoků, tak pro zbavení se odpovědnosti provozovatele sítě vůči státním orgánům v případě nelegálního užití. Záznamy jsou uchovávány v datacentru mimo objekt, tudíž není možné zničením/odcizením lokálního zařízení záznamy znehodnotit.