Firemní cloudové úložiště

Firemní cloudové úložiště je váš soukromý prostor pro firemní data bezpečně uložená v datacentru. Můžete tak přistupovat ke svým datům odkudkoliv přímo přes webové rozhraní s přístupem zabezpečeným dvoufaktorovou autorizací. Pro přístup k souborům můžete nastavit různá přístupová práva pro různé uživatele, či zřídit dočasné přístupy k omezené části dat pro externisty, dodavatele či zákazníky. Data je taktéž možné synchronizovat s firemním serverem či s místním adresářem na lokálním počítači.

Klíčové vlastnosti

1) Jednoduchá použitelnost

  • Dvoufaktorová autorizace – pro přihlášení do úložiště je možné nastavit a to i vynutit pro vybrané či všechny uživatele vícefaktorovou autentizaci buď pomocí google authenticatoru (mobilní tel,. aplikace), či pomocí napojení na existující jiný dvoufaktor společnosti (active directory, ldap, …)
  • Záznamy o aktivitě uživatelů – všechny přístupy k systému jsou zaznamenávány a uchovávány pro případ, že by některý z uživatelů systém zneužil
  • Uživatelská oprávnění – systém umožňuje nastavit práva individuálně pro jednotlivé uživatele, či skupiny sdružující uživatele se stejnými oprávněními.
  • Verzování souborů – úložiště uchovává předchozí verze souborů, ke kterým je možné se v případě potřeby vrátit či a porovnat změny.
  • Zálohování dat – všechna data úložiště jsou ještě na rámec verzování a obnovy smazaných souborů přímo v systému úložiště zálohována do geograficky oddělené lokality, kde jsou uložena na šifrovanou storage.

2)Zabezpečené úložiště dat

  • Snadné předávání dat s dodavateli – pro jednotlivé soubory či adresáře můžete zřídit omezený přístup s omezenou dobou platnosti kdy není třeba vytvářet uživatele, ale pouze postačí danné osobě poslat odkaz a heslo. S tím může přistoupit k omezené skupině souborů a dle nastavených práv je opravit či pouze číst. Platnost takového odkazu je možné časově omezit, stejně jako lze vytvořit prostor pro uload velkých souborů.
  • Synchronizace se soubory v počítači či na serveru – úložiště disponuje aplikacemi pro systémy Windows, Linux a macOS pro sycnhronizaci souborů úložiště s lokální složkou na počítači či serveru. Změy provedené v souborech v sychronizované složce se poté automaticky propisují do úložiště.
  • Funkční na všech zařízeních – k datům je možné přistupovat i přes webové rozhraní, které je dostupné odkudkoliv a ze všech zařízení, která dokáží zpracovat běžný web. Taktéž je k dispozici mobilní aplikace pro platformu Android.

3)Univerzální firemní „desktop“

– systém umožnuje prostřednictvím dalších modulů a aplikací širokou Integraci s dalšími službami jako kalendáře, adresáře, emaily, crm systémy, komunikátory – cloud je pak možné propojit s již existujícími účty a integrovat vše do jedné pracovní plochy cloudového úložiště, kupříkladu je možné systém propojit s

  • emailovým účtem imap
  • google kalendářem či kalendářem podporujícím CalDav protokol (MacOS)